top of page

Vergoeding en Tarieven

Vergoeding van de consulten vindt plaats via de basisverzekering, wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Iedere verzekerde heeft per kalenderjaar recht op 3 uur dieetzorg, vaak via een aanvullend pakket extra uren (klik hier voor een overzicht).

Alle zorg geleverd vanuit de basisverzekering gaat van het eigen risico af, zo ook dieetzorg.

Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.


Ketenzorg en GLI

Uitzonderingen op deze regel zijn de cliënten die onder het programma ketenzorg vallen (Diabetes, COPD en CVRM = bloeddruk en/of cholesterol)

of Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). In geval van ketenzorg en GLI gaat dieetzorg niet ten koste van het eigen risico.

Voor de ketenzorg hebben we samenwerkingsovereenkomsten met alle huisartsen uit Groningen en Drenthe.


Tarieven (wij conformeren ons aan de tarieven opgesteld door de zorgverzekeraars)

Eerste consult 60 minuten: €75,00

Vervolgconsult 30 minuten: €37,50

Vervolgconsult 15 minuten: €18,75

Indirecte tijd (uitwerken persoonlijke adviezen, informeren verwijzer, dossiervorming etc.) 30 minuten: €37,50


Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, heeft u veelal een verwijzing nodig.

Voor vragen en het maken van een afspraak, kunt u contact met ons opnemen.


Elfit Diëtistenpraktijk is te bereiken via 06 52698790 of info@elfit.nl (zie ook contactformulier)

bottom of page